Regels en voorwaarden

vkwmetena.be (“vkwmetena.be”) beheert de website vkwmetena.be en mogelijk ook andere websites. Het is het beleid van vkwmetena.be om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt vkwmetena.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van vkwmetena.be bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van vkwmetena.be haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan vkwmetena.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie in zijn geheel vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn website.

vkwmetena.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals IP-adressen (Internet Protocol) voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op de blogs / sites van de website vkwmetena.be. vkwmetena.be onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking was achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van vkwmetena.be-websites kiezen ervoor om met vkwmetena.be te communiceren op manieren die vkwmetena.be vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en soort informatie die vkwmetena.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden op de website vkwmetena.be om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met vkwmetena.be worden verzocht om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt vkwmetena.be dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met vkwmetena.be te vervullen. vkwmetena.be onthult geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met als voorbehoud dat dit hen zou kunnen beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

vkwmetena.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. vkwmetena.be kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Vkwmetena.be onthult echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

vkwmetena.be verstrekt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, contractanten en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens vkwmetena.be te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op vkwmetena .be-websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd dit niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties bevinden zich mogelijk buiten uw eigen land; door gebruik te maken van vkwmetena.be websites, gaat u akkoord met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. vkwmetena.be zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Behalve aan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult vkwmetena.be potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer vkwmetena.be gelooft in goed het vertrouwen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van vkwmetena.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een vkwmetena.be-website en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan vkwmetena.be u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden van wat er gaande is met vkwmetena.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. vkwmetena.be neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen de ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website levert telkens wanneer de bezoeker terugkeert. vkwmetena.be gebruikt cookies om vkwmetena.be te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de vkwmetena.be-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. Bezoekers van vkwmetena.be die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat vkwmetena.be-websites worden gebruikt, met het nadeel dat bepaalde functies van vkwmetena.be-websites mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als vkwmetena.be, of nagenoeg al haar activa, werden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat vkwmetena.be failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verkrijger van vkwmetena.be uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties weergeven waarvan zij denken dat ze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door vkwmetena.be en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste veranderingen waarschijnlijk klein zijn, kan vkwmetena.be van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken het privacybeleid van vkwmetena.be wijzigen. vkwmetena.be moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een vkwmetena.be-website-account heeft, ontvangt u mogelijk ook een waarschuwing die u op de hoogte brengt van deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.